Tradícia výroby od roku 1985 25 ročná záruka Certifikáty ISO 14001 ISO 9001

MONTÁŽ A DOPRAVA

Montáž - jednotlivé základné diely systému  sú spájané nerezovými spojmi, z ktorých sa priamo na stavbe po zmontovaní tvorí kompaktný konštrukčný celok. Jednotlivé celky sa potom za pomoci žeriavovej techniky dvíhajú a fixujú pomocou oceľových kotiev do základov. Čas výstavby objektu o rozlohe 1000m2 zrealizujeme štandardne do 14 dní.

Doprava - základné diely systému Hupro dodávame na paletách rozmerov 700 x 3100 mm. Na jednej palete je možné prepraviť taký počet dielov, ktorý po montáži prekryje cca 100 m2 pôdorysnej plochy. Jeden kamión prepraví materiál,  ktorý prekryje cca 1000 m2 pôdorysnej plochy,  čo predstavuje značnú úsporu dopravných nákladov.

Paleta

Prepravna paleta rozmerov 700 x 3100mm prekryje cca 100 m2

Samonosná konštrukcia HUPRO si vyžaduje minimálnu údržbu pri svojej veľmi dlhej životnosti. Po prekročení charakteristických normových hodnôt klimatického zaťaženia, je potrebné  vykonávať údržbu objektov podľa predpisov.

Výstavba haly je nenáročná a môžete si ju zhotoviť pomocou nami poskytnutého manuálu výstavby, prípadne zaškolením vašich pracovníkov priamo pri výstavbe haly.

Ako sa stavia hala